Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

MademoiselleX
0507 8828 500
Reposted fromK-PAX K-PAX vianiezwyykla niezwyykla
MademoiselleX
7420 ba93
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna vianiezwyykla niezwyykla
MademoiselleX
1358 0fda 500
Robert Gaudette
MademoiselleX
Człowiek, który stracił przedmiot miłości lub nigdy posiąść go nie zdołał, jest z reguły człowiekiem smutnym ("kto nie kocha, tkwi w śmierci");nie pomoże mu wyładowanie postawy twórczej. Nierzadko ze stratą przedmiotu miłości życie traci też swój sens, staje się szare i puste. W jeszcze gorszej sytuacji są ci, którzy nigdy nie kochali. Ich życie jest puste i jałowe. Jego koloryt jest szary, smutny, żyją oni tylko z poczucia obowiązku. 
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
MademoiselleX
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus vianiezwyykla niezwyykla
MademoiselleX
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
MademoiselleX
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
MademoiselleX
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiezwyykla niezwyykla
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
MademoiselleX
9244 6144 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
MademoiselleX
MademoiselleX
2025 d331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
MademoiselleX
3804 71d3
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
MademoiselleX
8578 b143 500
MademoiselleX

July 31 2018

MademoiselleX
0146 5d89
Reposted fromkarmacoma karmacoma
MademoiselleX
MademoiselleX
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl